Osa 3

Lisää silmukoista

break-komento

Aiemmin silmukoiden yhteydessä tutustuttiin break-komentoon. Komennolla voidaan katkaista silmukan suoritus välittömästi. Tyypillinen esimerkki komennon käytöstä on silmukka, jossa kysytään käyttäjältä syötteitä, ja suoritus päättyy, kun käyttäjä antaa tietyn syötteen.

Vastaavaan toiminnallisuuteen päästään myös ilman break-komentoa sopivan ehdon avulla. Alla olevat esimerkit toteuttavat molemmat ohjelman, joka laskee käyttäjän syötteiden summan kun käyttäjä syöttää luvun -1:

# 1. versio break-komennon avulla

summa = 0

while True:
  luku = int(input("Anna luku, -1 lopettaa: "))
  if luku == -1:
    break
  summa += luku

print ("Summa on", summa)
# 2. versio ilman break-komentoa

summa = 0
luku = 0

while luku != -1:
  luku = int(input("Anna luku, -1 lopettaa: "))
  if luku != -1:
    summa += luku

print ("Summa on", summa)

Molempien ohjelmien esimerkkisuoritus voisi näyttää seuraavalta:

Esimerkkitulostus

Anna luku, -1 lopettaa: 2 Anna luku, -1 lopettaa: 4 Anna luku, -1 lopettaa: 5 Anna luku, -1 lopettaa: 3 Anna luku, -1 lopettaa: -1 Summa on 14

Molemmat versiot ovat toiminnallisuudeltaan siis käytännössä samanlaisia. Ensimmäinen tapa on kuitenkin käytännössä parempi, koska ehto luku == -1 riittää kirjoittaa vain kerran eikä muuttujaa luku tarvitse alustaa silmukan ulkopuolella.

Komentoa break voidaan käyttää myös silloin, kun silmukassa on annettu jokin muu ehto kuin pelkkä totuusarvo True. Esimerkiksi seuraava silmukka jatkuu niin kauan, kuin annettujen lukujen summa on enintään 100. Kuitenkin silmukka katkeaa myös, jos käyttäjä antaa luvun -1.

summa = 0

while summa <= 100:
  luku = int(input("Anna luku, -1 lopettaa: "))
  if luku == -1:
    break
  summa += luku

print("Summa on", summa)

Mahdollisia suorituksia:

Esimerkkitulostus

Anna luku, -1 lopettaa: 15 Anna luku, -1 lopettaa: 8 Anna luku, -1 lopettaa: 21 Anna luku, -1 lopettaa: -1 Summa on 44

Esimerkkitulostus

Anna luku, -1 lopettaa: 15 Anna luku, -1 lopettaa: 8 Anna luku, -1 lopettaa: 21 Anna luku, -1 lopettaa: 45 Anna luku, -1 lopettaa: 17 Summa on 106

Ensimmäisessä tapauksessa silmukka päättyy, koska käyttäjä antaa luvun -1. Toisessa tapauksessa silmukka päättyy, koska lukujen summa on yli 100.

Toisaalta voisimme toteuttaa vastaavasti toimivan silmukan myös näin:

summa = 0

while True:
  luku = int(input("Anna luku, -1 lopettaa: "))
  if luku == -1:
    break
  summa += luku
  if summa > 100:
    break

print("Summa on", summa)

continue-komento

Komento continue on toinen tapa vaikuttaa silmukan suoritukseen. Kun silmukan sisällä tulee vastaan komento continue, hyppää suoritus välittömästi silmukan alkuun riville, jossa on silmukan ehto. Tämän jälkeen silmukan suoritus jatkuu normaalisti ehdon tarkastamisella:

3 3

Esimerkiksi seuraava ohjelma laskee summaan mukaan vain luvut, jotka ovat pienempiä kuin 10. Jos luku on 10 tai suurempi, suoritus palaa silmukan alkuun eikä lukua lisätä summaan.

summa = 0

while True:
  luku = int(input("Anna luku, -1 lopettaa: "))
  if luku == -1:
    break
  if luku >= 10:
    continue
  summa += luku

print("Summa on", summa)
Esimerkkitulostus

Anna luku, -1 lopettaa: 4 Anna luku, -1 lopettaa: 7 Anna luku, -1 lopettaa: 99 Anna luku, -1 lopettaa: 5 Anna luku, -1 lopettaa: -1 Summa on 16

Sisäkkäiset silmukat

Silmukoita voidaan kirjoittaa toisten silmukoiden sisään. Esimerkiksi seuraava ohjelma kysyy käyttäjältä silmukassa luvun ja tulostaa sen avulla lukujonon toisen silmukan avulla:

while True:
  luku = int(input("Anna luku: "))
  if luku == -1:
    break
  while luku > 0:
    print(luku)
    luku -= 1
Esimerkkitulostus

Anna luku: 4 4 3 2 1 Anna luku: 3 3 2 1 Anna luku: 6 6 5 4 3 2 1 Anna luku: -1

Huomaa, että kun silmukoita on sisäkkäin, komennot break ja continue vaikuttavat vain sisimpään silmukkaan. Esimerkiksi voisimme toteuttaa äskeisen ohjelman vähän eri tavalla myös näin:

while True:
  luku = int(input("Anna luku: "))
  if luku == -1:
    break
  while True:
    if luku <= 0:
      break
    print(luku)
    luku -= 1

Nyt jälkimmäinen break-komento keskeyttää vain sisimmän silmukan, joka tulostaa lukuja, jos ehto luku <= 0 pätee.

:
Loading...
:
Loading...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Seuraava osa: